Komunikacja w kontekście

O komunikacji napisano już wiele. Jednak wiele to nie wszystko i ten temat jak bumerang powraca na łamach prasy, w telewizji, czy w codziennych rozmowach. Samo pojęcie komunikacji wywodzi się od czasownika „communico”, „communicare” czyli uczynić wspólnym, połączyć; przekazać wiadomości, naradzać się.