Łódzkie firmy zakupią vouchery na lokalne produkty i usługi

Akcję kupowania kuponów do kawiarni, na siłownię czy do kosmetyczki zapoczątkował Bluerank, który przeznaczy na zakup kuponów 100 tys. zł! Firma, która swoją siedzibę ma w Łodzi w ten sposób zachęca innych do pomocy mniejszym biznesom. Wszyscy przystępujący do akcji #RatujemyLokalneBiznesy, a kilka firm zadeklarowało już zainteresowanie, chcą zakupić vouchery do kawiarni, restauracji, klubów fitness,…

ZUS: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony

W związku ze zmianą przepisów został wydłużony termin, w którym nie funkcjonują żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki, do których dzieci uczęszczają. Aktualnie trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prace te dotyczą między innymi przedłużenia okresu, za który będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku wydłużenia okresu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,  szkoły…

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi (w skrócie WCAM) powstało przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu oraz optymalizacji biznesu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

To instytucja otoczenia biznesu świadcząca swoim klientom usługi obejmujące m.in.: przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o fundusze na rozwój działalności przedsiębiorstw, opracowywanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, wsparcie w zakresie eksportu/ importu, organizacja misji gospodarczych, fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kontakt Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Iwona Woźniak (biuro Zduńska Wola) tel. 512…

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami. Jako największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie łódzkim sukcesywnie zwiększa liczbę zrzeszonych przedsiębiorstw. Największą grupę stanowią firmy z branży tekstylnej i budowlanej. 85% wszystkich firm, to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.