Startup Spark czyli wsparcie młodych firm

Inteligenta subskrypcja pieluszek wypracowana we współpracy startupu z Procter&Gamble, system angażujący widzów imprez masowych powstały przy współpracy z Ericssonem i Legią Warszawa i bezprzewodowe czujniki do monitorowania produkcji rozwinięte z fi rmą Wielton S.A. To przykłady trzech z 27 produktów i usług z akceleratora Startup Spark przy Łódzkiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej.