Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi (w skrócie WCAM) powstało przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu oraz optymalizacji biznesu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

To instytucja otoczenia biznesu świadcząca swoim klientom usługi obejmujące m.in.: przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o fundusze na rozwój działalności przedsiębiorstw, opracowywanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, wsparcie w zakresie eksportu/ importu, organizacja misji gospodarczych, fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kontakt Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Iwona Woźniak (biuro Zduńska Wola) tel. 512…

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami. Jako największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie łódzkim sukcesywnie zwiększa liczbę zrzeszonych przedsiębiorstw. Największą grupę stanowią firmy z branży tekstylnej i budowlanej. 85% wszystkich firm, to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.