Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

To instytucja otoczenia biznesu świadcząca swoim klientom usługi obejmujące m.in.: przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o fundusze na rozwój działalności przedsiębiorstw, opracowywanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, wsparcie w zakresie eksportu/ importu, organizacja misji gospodarczych, fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kontakt Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Iwona Woźniak (biuro Zduńska Wola) tel. 512…

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami. Jako największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie łódzkim sukcesywnie zwiększa liczbę zrzeszonych przedsiębiorstw. Największą grupę stanowią firmy z branży tekstylnej i budowlanej. 85% wszystkich firm, to firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.